10.27.2013

Tuhan dan Manusia

Allah tidak pernah sembarangan dalam mencipta. Tiada yang pernah luput dari pengetahuan-Nya. Hanya saja pengetahuan manusia begitu terbatas sehingga tak dapat menyadari hikmah dengan mudah.